INTJ vs INTP vs INTx

När man googlar runt eller häckar på diverse forum och grupper och frågan kommer upp om huruvida man vet om någon är INTJ eller INTP så haglar förenklingarna in som argument för hur enkelt det är att identifiera. ”Sätt in dig i funktioner så vet du”, ”gör ett test hos ett proffs” osv.

För i verkligheten är det inte alls enkelt att identifiera såklart. Det är faktiskt väldigt svårt att ö h t identifiera MBTI-typer med en speciellt god säkerhet i de flesta fall. Och det paradoxala är att det inte alls alltid hjälper att lära känna en person bättre hellre. Ibland är det faktiskt tvärtom. Ju bättre man lär känna en person, desto fler nyanser ser du som ställer till det i profileringen av flera olika skäl.

Så du gillar inte stora fester, men små är jättekul? Så du tycker om att sporta, men du saknar helt bollsinne? Svårtydda som fuckar upp frågeformulären trillar snabbt in ju mer data vi får. Det är ointuitivt att tänka sig att mer data kan försämra en analys, men i MBTI är det ibland så. Och i slutändan med en massa motstridiga variabler så står man med ett resultat som är snömos. Ibland för att frågorna bara är dåligt formulerade eller för förenklade, men ibland för att vi är komplexa och inte alls reagerar konsekvent kring saker. Vad är egentligen ett ”måste” för en introvert person? Måste den bli jättedränerad av folk? Måste den avskyr telefoner och fester? Måste den vara bättre på självreflektion än en extrovert? Kan inte en intuitiv snickra lika bra som en sensor? Klyschorna haglar när svaren på dessa ting blir självklara för vissa.

Själv vet jag inte om jag är INTP till 100% trots att jag tror det är så och kan mer om MBTI än de flesta jag stött på. Den enkla anledningen är att jag helt enkelt delar väldigt många typiska drag och personligheter med andra typer och kanske heller inte kan känna igen mig i alla saker som jag som INTP förväntas uppvisa eller ha. – vilket de flesta av oss gör. Väldigt få personer kan känna igen sig i allt i en ärketyp och inget i andra oavsett MBTI.

När jag gör tester på nätet så blir jag INTJ lika ofta som jag blir INTP. Det beror helt enkelt på att jag har ett par oklara funktioner och svar hos mig som gör att balansen tippar över beroende på hur jag svarar. Det krävs inte MYCKET skillnad i svar faktiskt för att tippa över mellan INTP/INFP/INTJ/INFJ och för all del mot ISTP eller ENTP. Att göra tester är således helt meningslöst för mig. Jag, likt många andra, måste helt enkelt analysera det här den långa vägen, Via funktioner och andra resonemang. Testerna förenklar fel, eller ställer inte relevanta frågor. Allt för att få in dig i ett fack, som du sedan kanske bara tippar över till med 1% marginal.

Jag delar enormt många drag från INTJ. Jag är ganska dömande. Jag tycker mig ha hyfsad känsla för frågor kring rätt och fel. Jag tycker inte om oorganiserade människor. Jag kan bli lite smått auktoritär, inte minst om jag blir irriterad. Eller det kan sammanfattas så här: Beroende på om jag är avslappnad (INTP) eller mer spänd (INTJ) blir jag lite olika i sättet. Det är som en switch ändras i mitt huvud faktiskt. Så stor känns skillnaden.

Och tittar vi på mer funktionsbaserade saker så har jag drag av att vilja gå från A till Ö alltid. Dvs Ni. Jag är också tämligen bra på att lösa praktiska problem och organisera detta för mig och andra. Te. Jag har ett rätt gott sinne för estetik och känner mig alltid uppkopplad mot ”världen” så att säga (Se). Jag har också en tendens att kunna ta saker personligt, som jag inte borde och blir argumentatorisk och långrandig för att överbevisa. Dvs Fi.

Så, varför tror jag inte jag är en INTJ då? För att jag lever hela tiden i mitt huvud, dagdrömmande och konstant analyserande allting omkring mig och andra problem (Ti). Min tanke glider iväg väldigt lätt för att sedan åter med totalt fokus angripa ett valt problem. Jag älskar att snabbt höfta ut olika svar på frågor. Bolla fram idéer. Dvs Ne. Jag är också nostalgiskt lagd och ser mig själv som väldigt allmänbildad. Dvs mitt Si är starkt. Och jag ser mig som en empatisk människa som är allt annat än kall känslomässigt. Dvs Fe. Eller i andra ordalag, jag ser ett problem (ofta innan du gett mig det), börjar analysera det och olika lösningar, letar i mitt arkiv efter tidigare kunskaper och viktiga variabler (Si) och försöker sedan förhålla mig till det och förmedla mitt efterfrågade eller oönskade svar (Fe).

Så hur får jag ihop det då? Ja en lösning är att jag bara är en INTP med tränade INTJ-funktioner pga omständigheter, ideal och uppväxt – eller vice versa för all del. Jag funderar ofta på mina funktioner, vad jag använder i en given situation, vad som går lätt vad som är ansträngande osv. Och då lutar det, om än svagt, mot INTP mer än INTJ. Bara det ATT jag funderar en massa på detta här med MBTI och brottas med att försöka förstå det in i absurda detaljnivåer är en indikation på att jag är INTP och inte INTJ. Det är på gränsen till detaljbesatthet på sensornivå faktiskt. Inte oväntat har jag blivit ISTP på något test med.

En annan är att jag är en INTx istället. Dvs rättare sagt, en ANNAN ärketyp som inte finns med i mallen. Dvs för mallen kan ju givetvis vara helt felaktig i sina gränser.

Jag vill verkligen inte framställa mig som en liten unik snöflinga dock. Det känns bara så fånigt, utan om vi håller oss till beprövade tankar om MBTI så är jag sannolikt en av de två. Och då återstår den enkla förklaringen: Skillnaden är uppäten eftersom mina funktioners nivåer är mer relevanta än dess ordning. Dvs hur vältränad min Te är, är viktigare än vilken ordning den kommer i ”naturligt”.

Så alla ni som brottas med att vara svåridentifierade. Inte bara INTx-typer, utan alla med ett eller flera x i sin typ, känn er lugna och trygga. MBTI är bara en förenklad mall trots allt. En mall som bygger på förenklingar och ideala omständigheter. I verkligheten är de flesta av oss inte så enkla.

Och träning är viktigare än medfödda kognitiva ordningspreferenser. Lite som med all träning. Det kvittar rätt mycket om du föds som jättemusikalisk om du sedan aldrig övar på ett instrument. Det samma gäller FiFeTiTeSiSeNiNe….

 

Annonser