Världssamveten, se hit!

De flesta vill göra gott. De flesta vill leva sunt. Många vill rädda världen. Men det är inte lätt när pga så många olika saker som gör att det som vid första anblick känns jättebra är meningslöst eller t om kontraproduktivt.

 • Lokalproducerat ibland innebär mindre miljövänlig produktion i slutändan pga omständiga transporter och ineffektiv produktion jämfört med bättre produktion i fjärran länder. Jag vet. Givetvis är det inte alltid så där, men VET du när det är så eller inte varje gång du köper en vara där det står att den är lokalproducerat?
 • Fairtrade ibland innebär att småbönder som inte tillhör kooperativet slås ut eftersom de inte har en chans mot FT-jätten i priskonkurrens. Japp, t om något så nobelt som ett initiativ att få fattiga bönder att kunna konkurrera mot stora industrier kan ibland göra exakt samma sak själv mot andra bönder.
 • Bidrag till 3e världen ibland bara föder korruption eller skapar beroende utan krav på egna incitament. Du är medveten om att man redan begrep detta för 2000 år sedan när man skrev en bok som hette nya testamentet va? (fisk, lära fiska…). Så varför begriper vi inte det idag när vi vill hjälpa?
 • Och hur sjutton ska man göra när en lokalproducerad gröda innebär att man då väljer bort en producerad av en fattig bonde i 3e världen som därmed inte kan konkurrera? Allra minst om det införs strafftullar. Skatter på importerade långväga transporter osv. Räddar du fattiga i 3e världen genom att köpa din eko-odlade lokalproducerade gröda tror du?
 • Räddar du fattiga i 3e världen genom att påtvinga dem förbud kring energiproduktion och utsläpp som innebär att deras utveckling upp till 2a och 1a världsnivån haltas och stannar av?
 • Ambassadörer för att förbättra världen, så som Bono, predikar från sin scen hur folk ska spara och inte resa en massa, och sen tre timmar senare stiger ombord sitt privatjet mot nästa destination. Känns det inte som hyckel och sten i glashus?
 • När man som svensk uppmanas att spara på vatten, när vatten inte är en ändlig resurs i vårt land och vi heller utom vid högsommartorka sällan har brist på det. Dvs det handlar mer om att stilla ett samvete med meningslösa åtgärder än ett verklig besparing. Lägg därtill att om du inte spolar ur ledningen ordentligt innan konsumtion av kranvattnet, riskerar att få i dig olämpliga mängder metaller och bakterier, dvs sparrådet går emot hälsoråd.
 • Och apropå sparande, tror att du på allvar gör något bättre i världen genom att släcka lamporna en kväll en gång om året. Allt du gör på sikt är att driva upp priserna på el, vilket gör att småskaliga elkrävande industrier får dyrare kostnader, vilket försämrar deras effektivitet, vilket gör att de dels kan komma att vilja spara in på andra åtgärder, dels i princip motarbetar det faktum att vi behöver dessa industrier för att utveckla vårt välstånd, och därmed effektivisera vårt miljöarbete. För, du vill väl t ex inte att industrierna skall köra med dieselmotorer snarare än elmotorer? Spara är väldigt sällan den självklara lösning det ger sken av.
 • Och apropå el, att du tror att förnyelsebar energi är det samma som miljövänlig energi. Produktionen av vindkraftverk kräver energikrävande framställning av stål och aluminium och man använder stora mängder jordartsmetaller, vilka alla är notoriskt kostsamma och miljöpåverkande att utvinna.
 • Du köper bara ekologiskt? Ja i vissa fall är det föredömligt, men förvånansvärt ofta är ekologiska produkter meningslösa eller t om mindre miljövänliga. Varför då undrar du?
 1. De kräver oftast större areal för att odlas pga växtförlust, parasitangrepp och ogräs. Alltså är mindre effektiva att odla per m2. Dvs mer resurser går åt.
 2. Industrin kring dem är i regel mer komplicerad pga regler. Mer komplicerad är ofta mindre miljövänligt pga energikonsumtion, transporter (se punkt ett) och ineffektiv småskalig produktion.
 3. Inte alls mer nyttig. Det finns ingen forskning som visar att ekoprodukter är ett dugg mer rika på macro eller micro-näringsämnen.
 4. Inte alls godare. Det är välkänt att nötkött från stillastående kor blir mycket mörare än från frigående kossor som blir trådigare och därmed segare. Bästa exemplet är Kobe-biff. Så även om du vill ha lyckliga frigående kossor, så tro inte att de nödvändigtvis smakar objektivt godare.
 5. Det märkliga fenomen att de på många ställen i världen besprutas med ekologiskt godkända bekämpningsmedel, som faktiskt inte alls är ett dugg bättre för miljön än konventionella likt round up. Tvärtom oerhört mycket mer giftiga. Men eftersom ingredienserna är ”naturliga” så godkänns de enklare.
 • Och det tar oss in på min sista punkt för dagen, nämligen att du tror att bara något inte är ”en kemikalie, har ett e-nummer eller bara är naturligt så är det nyttigt och bra”. Dvs är en sucker for positiva eller negativa buzzwords. För stearin är en kemikalie, syre har ett e-nummer och arsenik är i allra högsta grad naturligt. Allt handlar om varje produkt för sig. Varje kemisk förening för sig. Och koncentrationerna av allting.  Prova googla på vad biodynamisk egentligen är. Thats right kids. Det är människoavföringsgödslad föda kryddat med magi. Verkligen ”jättenyttigt” med tanke på att det är välkänt att människoavföring som inte behandlats väldigt specifikt med reningsprocesser är stora smitthärdar och koncentrationer med för oss i allra högsta grad olämpliga ämnen (koncentrat av tungmetaller, gifter och mediciner) och farligheter (bakterier, bakteriesporer, virus, prioner). Och har du någon aning om hur många miljoner liv GMO-grödor uppskattas ha räddat i Afrika? Just det, t ex rissorter som tål torka och parasitangrepp räddar liv mycket mer än eko-grödor gör.

Det är med andra ord aldrig så där enkelt att rädda världen eller leva sunt… Och buzzwords, negativa och positiva, gör folk smått dumma i huvudet. Det är snarast jävligt svårt att förbättra något och riskerna att man agerar kontraproduktivt eller tror att man gör saker och lättar sitt samvete kring meningslösa saker är alltid överhängande. Visst, det är bra att man gör vad man kan. Att man försöker. Men poängen är att om du inte är en bit cynisk kring detta, så har du inte hängt med i hur världen faktiskt funkar. Och om du inte förstår hur mycket välmenande men smått livsfarlig ideologi som styr skildringar och tolkningar av buzzwords så förstår du verkligen inget alls. Vill du rädda världen? Då måste du verkligen sätta dig in i allting på en nivå som är mycket mindre blåögd än pamfletter från Greenpeace och andra organisationer ger sker av. Du måste bli källkritisk kring allt.

Annonser